gymnastika

Každé liché úterý od 15-16 hod. na 33.ZŠ s Mgr. Petrou Šrámkovou